Push PullSystém Push Pull umožňuje nasadením manipulácie s tovarom uloženým na podložke „slip-sheet.“ Tieto oddeľovače vrstiev umožňujú výrazne znížit náklady spojené s inak veľmi nákladnou manipuláciou paletami. Systém umožňuje aj výraznú úsporu v čase manipulácie.
Nasadenie systému pre bezpaletovú manipuláciu trvá zhruba 1 minútu. Vodič VZV vsunie vidlice pod zariadenie Push Pull, ktoré sa následne zaistí rýchloupínacími spodnými pätkami na nosnej doske VZV, pripojí sa hydraulická hadica a vozík je pripravený pre bezpaletovú manipuláciu.
Výhody „slip-sheet“ oproti paletám sú nasledujúce:
  • nižšie obstarávacie náklady
  • zvýšený objem a nosnosť prívesov a kontajnerov
  • zníženie potrebného objemu prázdneho skladovacieho priestoru o 98 %
  • menej manipulácie, menej administratívy a menej spätnej prepravy
  • lepšia hygiena a ľahšie čistenie
  • lepšia ochrana životného prostredia
  • žiadny vratný materiál


push 1 push 2


Pre postúpenie dopytu / objednávky kontaktujte nášho produktového manažéra:


Pavol Mizera
Tel.: +421 43-430 25 63
Mobil: + 421 917-963 503

Push Pull
Pověřený obchodník: Pavol Mizera, +421 917 963 503,