Úvod /

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhrn

Spoločnosť ČEMAT, s.r.o., so sídlom Ulica E. T. Böhma 1, Slovenská republika, IČO: 36 395 552, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12584/L (ďalej len "ČEMAT" alebo "my") sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje a informovať Vás jasne a transparentne o tom, aké informácie zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady") vysvetľujú, ako budeme spracúvať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky a digitálne služby, a osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré o vás získame z iných zdrojov v súvislosti s naším obchodným vzťahom. 

Pozorne si prečítajte nasledujúce zásady, aby ste boli informovaní o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké postupy na to používame.

 1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

 2. Webové stránky, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady

 3. Osoba zodpovedná za dohľad nad spracúvaním osobných údajov

 4. Ďalšie súvisiace informácie (vrátane informácií o súboroch cookie)

 5. Osobitné okolnosti spracúvania vašichosobných údajov

 6. Marketingová komunikácia

 7. Informácie, ktoré o vás môžeme získať z iných zdrojov (t. j. nie od vás)

 8. Kde uchovávame vaše osobné údaje

 9. Zdieľanie vašich osobných údajov

 10. Medzinárodné prevody

 11. Ako dlho uchovávame osobné údaje

 12. Vaše práva 

 13. Čo môžete urobiť, ak nie ste spokojní s tým, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi

 14. Bezpečnosť osobných údajov

 15. Zmeny pravidiel

 

 1. Kto sme a ako nás môžeme kontaktovať

Názov našej spoločnosti je ČEMAT, s.r.o. a ak používate našu webovú stránku a/alebo ste naším obchodným partnerom, sme prevádzkovateľom Vašich osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 ("GDPR").

Ak nás potrebujete kontaktovať, máte niekoľko možností:

 • Napíšte nám na cemat@cemat.sk

 • Môžete nám poslať list adresovaný spoločnosti ČEMAT, s.r.o., Ulica E. T. Böhma 1, 036 08 Martin

 • Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára

 • Môžete nás kontaktovať aj telefonicky na čísle +421 434 302 563 

 

 1. Webové stránky, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady

Informácie uvedené v týchto zásadách sa vzťahujú na nasledujúce webové stránky:

www.cemat.sk

 

 1. Osoba zodpovedná za dohľad nad spracúvaním osobných údajov

Keďže sme sa zaviazali k maximálnej ochrane a rešpektovaniu vášho súkromia, určili sme osobu zodpovednú za dohľad nad spracovaním osobných údajov, ktorá  sa zaoberá aj všetkými aspektmi  nakladania s  osobnými údajmi. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov a/alebo uplatnenia práv, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, môžete sa obrátiť na Miriam Vajdelovou, našu zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailovej cemat@cemat.sk. 

 

 1. Ďalšie súvisiace informácie (vrátane informácií o súboroch cookie)

Tieto zásady obsahujú všetky základné potrebné informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje. Na niektorých iných miestach na našej webovej stránke sú však k dispozícii ďalšie súvisiace informácie, ktoré vám odporúčame prečítať si. 

Ďalšie zásady spracúvania osobných údajov
Zásady používania súborov cookie
Prepojené platformy 

 • Ďalšie zásady spracúvania osobných údajov

Toto sú naše hlavné zásady ochrany osobných údajov. Konkrétne digitálne produkty a služby sa môžu riadiť ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie podrobnosti o spracovaní osobných údajov v rámci konkrétneho produktu/služby, ak je to vhodné. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov pre takéto produkty/služby pri registrácii alebo prihlásení sa na ich odber.

 • Zásady používania súborov cookie

Keď používate naše webové stránky a iné digitálne produkty, ktoré poskytujeme, informácie sa môžu zhromažďovať prostredníctvom súborov cookie, ktoré vás odlišujú od ostatných používateľov našich webových stránok a iných digitálnych produktov. Na tieto účely máme samostatné Zásady používania súborov cookie, ktoré vysvetľujú naše používanie súborov cookie a účely, na ktoré ich používame. Odporúčame vám, aby ste si prečítali tieto Zásady používania súborov cookie, ktoré sú z času na čas k dispozícii tu.

 • Prepojené platformy

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na naše ďalšie webové stránky a digitálne platformy našich partnerských sietí, inzerentov, pridružených spoločností a stránok sociálnych sietí. Ak kliknete na takýto odkaz, upozorňujeme, že tieto ďalšie webové stránky a sociálne siete majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto zásady nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na túto webovú stránku si prečítajte tieto zásady.

 

 1. Osobitné okolnosti spracúvania vašich osobných údajov

Tento oddiel stanovuje:

 • ako získavame vaše osobné údaje;

účel spracúvania osobných údajov;

 • kategórie údajov, ktoré zhromažďujeme;

 • právny základ, na ktorý sa budeme spoliehať pri spracovaní zhromaždených údajov;

 • ako dlho budeme zhromažďovať zhromaždené údaje; a

 • konkrétne typy spracúvaných údajov.

   

Ako získavame osobné údaje Účel spracúvania osobných údajov Kategórie osobných údajov Právny základ pre spracúvanie Doba uchovávania
Informácie, ktoré nám poskytnete, keď sa zapojíte do súťaže alebo propagačnej akcie (ďalej len "údaje súťaže"). Na zaslanie ďalších informácií o súťaži alebo propagačnej akcii, prípadne o výhre v súťaži, ak ste víťazom súťaže. Pokiaľ pri zhromažďovaní vašich informácií neuvedieme inak, použijeme tieto informácie iba na administráciu a správu súťaží. Údaje môžu zahŕňať najmä vaše meno a e-mailovú adresu. 
Ak vyhráte cenu, môžeme vás požiadať o úplnú poštovú adresu,  aby sme vám mohli cenu poslať.
Plnenie zmluvy medzi vami a nami o účasti v súťaži/propagačnej akcii.
Poskytnutie údajov súťaže je zmluvnou požiadavkou, bez splnenia ktorej sa nebudete môcť zúčastniť súťaže.
Ak vyhráte cenu v súťaži, vymažeme všetky zhromaždené údaje najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, keď vám vašu cenu pošleme. 
Všetky ostatné zhromaždené údaje budú vymazané 3 mesiace po ukončení súťaže/propagačnej akcie.
Informácie, ktoré nám poskytnete, keď vyplníte prieskum alebo odpoviete na dotazník alebo odošlete recenziu alebo spätnú väzbu ("údaje spätnej väzby"). Na zhromažďovanie informácií o konkrétnej záležitosti, ako sú naše služby alebo recenzie našich produktov/služieb, s cieľom zlepšiť naše produkty a služby. Ak je takáto funkcia k dispozícii, na webovej stránke môže byť zverejnená spätná väzba a recenzie s niektorými vašimi osobnými údajmi. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše celé meno, e-mailovú adresu a ďalšie osobné údaje požadované v príslušných materiáloch. V mnohých prípadoch sú prieskumy a dotazníky anonymné a osobné údaje zhromažďujeme len na štatistické účely. Ak to tak nie je,  budeme vás o tom informovať v čase zhromažďovania údajov.   I. Právnym základom pre získavanie informácií z prieskumov a recenzií je náš oprávnený záujem monitorovať a zlepšovať naše produkty a služby.

II. Právnym základom pre zverejnenie vašej spätnej väzby, vrátane niektorých vašich osobných údajov, je váš súhlas.
Aj keď od vás radi uchovávame recenzie a spätnú väzbu, aby sme pomohli ostatným používateľom stránky, vaše recenzie a spätnú väzbu po 4 rokoch anonymizujeme alebo odstránime.
Všetky informácie zhromaždené ako výsledok prieskumu alebo dotazníka budú vymazané alebo anonymizované do 4 rokov od predloženia odpovedí. 
Ak sa zaregistrujete na niektorý z našich digitálnych produktov alebo služieb prostredníctvom účtu, požiadame vás o informácie, ktoré nám umožnia identifikovať vás a poskytnúť vám produkty a služby, o ktoré ste požiadali (ďalej len "údaje o účte"). Údaje o účte sa budú spracúvať na účely prevádzkovania našej webovej stránky, poskytovania digitálnych služieb, na ktoré sa zaregistrujete, komunikácie s vami o týchto digitálnych produktoch a službách a udržiavania prevádzkových záloh našich služieb. Podrobnosti o vašom účte budú zahŕňať vaše celé meno a e-mailovú adresu. Môžeme vás tiež požiadať o nastavenie hesla, aby ste sa mohli bezpečne prihlásiť do svojho účtu. Právnym základom pre spracovanie údajov o účte je plnenie zmluvy medzi vami a nami o poskytovaní digitálneho produktu a služieb.
Poskytnutie údajov o účte je zmluvnou požiadavkou, bez splnenia ktorej vám nebudeme môcť poskytnúť produkty a služby.
Informácie o vašom účte budeme uchovávať tak dlho, ako budete mať u nás účet. Ak sa do svojho účtu neprihlásite po dobu 24 mesiacov,  vymažeme informácie o vašom účte, aby sme tieto informácie neuchovávali dlhšie, ako je potrebné. Samozrejme, potom si môžete vytvoriť nový účet.
Informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní služieb určovania polohy, ako je napríklad náš  vyhľadávač  predajcov ("lokalizačné údaje"). Tieto informácie sa používajú na odporúčanie dodávateľov vo vašej oblasti. Aby sme mohli využívať niektoré z našich služieb, požadujeme polohu alebo používame polohu vášho prehliadača alebo zariadenia.  Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov vášho prehliadača alebo operačného systému. Právnym základom pre spracovanie údajov o polohe je plnenie zmluvy o poskytovaní digitálneho produktu a služieb medzi vami a nami, na základe ktorej môžeme na vašu žiadosť odporučiť predajcu na základe vašej polohy.
Poskytnutie údajov o účte je zmluvnou požiadavkou, bez splnenia ktorej vám nebudeme môcť poskytnúť informácie o predajcoch vo vašom okolí a ostatné informácie, ktoré vám poskytujeme na základe lokalizačných údajov.
Údaje o polohe neukladáme.
Informácie, ktoré nám poskytnete, keď s nami komunikujete, napr. prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára alebo prostredníctvom funkcie živého chatu na našej webovej stránke ("autentifikačné údaje") Komunikačné údaje spracúvame za účelom odpovedania na vaše pripomienky, otázky alebo požiadavky. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše celé meno, vašu e-mailovú adresu a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť/komentár/dotaz. Právnym základom pre komunikačné údaje je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v spracovaní vašej žiadosti/komentára/dotazu. Komunikačné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na vyriešenie príslušnej záležitosti. Po vyriešení záležitosti vymažeme komunikačné údaje do 6 mesiacov. 
Ak od nás  požadujete ďalšie informácie prihlásením sa na odber niektorého z našich bulletinov alebo komerčných oznámení ("marketingové údaje").  Marketingové údaje sa spracúvajú na účely zasielania príslušných oznámení a/alebo bulletinov a/alebo inej marketingovej komunikácie. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v časti 6 nižšie. Vyžiadame si vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli tieto informácie poslať. Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas. Marketingové údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako 4 roky od nášho posledného kontaktu alebo kým neodvoláte svoj súhlas.
Ak uzatvoríme zmluvu o poskytovaní digitálneho produktu a služieb, tak vám môžeme zasielať naše bulletiny alebo komerčné oznámenia ("marketingové údaje").  Marketingové údaje sa spracúvajú na účely zasielania príslušných oznámení a/alebo bulletinov a/alebo inej marketingovej komunikácie.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v časti 6 nižšie.
Spracúvame vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli tieto informácie poslať. Právnym základom pre toto spracovanie je náš oprávnený záujem, ktorým je naša podnikateľská činnosť a záujem na predaji služieb a produktov.
V tomto prípade vám zasielame oznámenia, bulletiny alebo inú marketingovú komunikáciu v zmysle § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Marketingové údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako 4 roky od nášho posledného kontaktu.
Ak chcete s nami uzatvoriť zmluvu o poskytovaní digitálneho produktu a služieb ("zmluvné údaje").  Zmluvné údaje sa spracúvajú na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní digitálneho produktu a služieb. Spracúvame vaše meno, adresu trvalého pobytu, zakúpene produktu a služby, bankové spojenie, tel. č. a e-mailovú adresu. Právnym základom je plnenie zmluvy o poskytovaní digitálneho produktu a služieb.
Poskytnutie zmluvných údajov je zmluvnou požiadavkou, bez splnenia ktorej nebudeme môcť s vami uzatvoriť zmluvu o poskytovaní digitálneho produktu a služieb.
Zmluvné údaje uchovávame po dobu trvania premlčacej alebo prekluzívnej lehoty.

 

Dobrovoľné údaje

Upozorňujeme, že ak nám poskytnete osobné údaje (napríklad v situáciách opísaných vyššie), môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších údajov v súvislosti s konkrétnym prípadom. Tieto informácie budú označené ako nepovinné a slúžia nám na lepšie pochopenie našich zákazníkov a prispôsobenie našich služieb požiadavkám zákazníkov.

Štatistika

Zhromažďujeme a používame aj agregované údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje ("agregované údaje"). Agregované údaje môžu byť odvodené z vašich osobných údajov, ale v žiadnom prípade neodhaľujú vašu totožnosť. Môžeme napríklad agregovať údaje o vašom používaní a zariadení, aby sme vypočítali percento používateľov našej webovej stránky, ktorí pristupujú k určitej funkcii našej webovej stránky. Agregované údaje používame iba na naše vlastné obchodné účely.

Dôverné údaje

Na našej webovej stránke sú sekcie, kde nám môžete poskytnúť ďalšie informácie, napríklad keď nám pošlete recenziu alebo spätnú väzbu. V prípade použitia takýchto sekcií vždy poskytnite iba také informácie, ktoré ste nám ochotní poskytnúť. Ak nám pošlete hodnotenie alebo spätnú väzbu prostredníctvom našej webovej stránky, upozorňujeme, že tieto informácie budú viditeľné aj pre ostatných používateľov našej webovej stránky.

 

 1. Marketingová komunikácia

Komerčné oznámenia a/alebo informačné bulletiny od nás budete dostávať iba (i) ak si to želáte, (ii) ak ste  jedným z našich zákazníkov za predpokladu, že sa takáto komunikácia týka podobných produktov alebo služieb a z takejto komunikácie ste sa neodhlásili, alebo (iii) ste právnická osoba a táto komunikácia súvisí s vašou (verejne známou) obchodnou činnosťou.

V tejto súvislosti použijeme informácie, ktoré nám poskytnete, zvyčajne iba vaše meno a e-mailovú adresu.

Z odberu našich komerčných oznámení a bulletinov sa môžete kedykoľvek odhlásiť 

 1. kliknutím na možnosť odhlásenia, ktorá sa nachádza v spodnej časti každej takejto komunikácie, ktorú vám pošleme; alebo

 2. kontaktovaním nás e-mailom alebo listom pomocou kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách. 

Vo všeobecnosti vám budeme posielať komerčné oznámenia a/alebo informačné bulletiny, kým sa nerozhodnete odhlásiť z odberu. Ak sa vám však nejaký čas neozveme alebo si všimneme, že ste na naše e-maily neodpovedali 4 roky, vymažeme vaše údaje z našej databázy. Nič vám nebráni v tom, aby ste sa kedykoľvek prihlásili na odber našich komerčných oznámení a/alebo bulletinov.

 

 1. Informácie, ktoré o vás môžeme získať z iných zdrojov (t. j. nie od vás)

Aby sme vám mohli poskytovať naše služby, môžeme o vás získať osobné údaje aj z iných zdrojov, najmä v nasledujúcich prípadoch.

 • Informácie o vás môžeme získať, ak používate niektorú z ďalších webových stránok, ktoré prevádzkujeme, alebo iné produkty a/alebo služby, ktoré poskytujeme. Pri prevádzkovaní webovej stránky a poskytovaní produktov/služieb spolupracujeme aj so zmluvne dohodnutými tretími stranami (vrátane napríklad subdodávateľov technických, platobných, analytických služieb atď.) a za určitých okolností môžeme od nich tiež získať informácie o vás (ale vždy len v súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb). Právnym základom pre toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy, ktoré spočívajú v poskytovaní našich služieb, monitorovaní a zlepšovaní fungovania našich webových stránok, produktov a služieb.

 • Informácie z denníkov nášho webového servera, ako sú informácie o vašom počítači, ako je vaša IP adresa, operačný systém a typ prehliadača. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vyhľadávaniach, ktoré vykonávate na našich webových stránkach, a o vašej interakcii s komunikáciou, ktorú vám posielame, napríklad keď otvoríte e-mailovú komunikáciu ("údaje o používaní a zariadení"). Tieto informácie používame na správu systému a analýzu toho, ako ľudia používajú naše webové stránky a digitálne platformy. Pomáha nám to tiež poskytovať vhodnú infraštruktúru pre vaše online aktivity.  Právnym základom pre toto spracovanie môže byť za určitých podmienok (ak je to potrebné pre správne zobrazenie webovej stránky) náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v zobrazení a zabezpečení funkčnosti našej webovej stránky. V ostatných prípadoch je právnym základom váš súhlas. 

 • Ako je uvedené vyššie, zhromažďujeme  informácie o tom, ako používate naše webové stránky, digitálne produkty a služby pomocou súborov cookie alebo iných proprietárnych technológií uložených vo vašom zariadení. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám zlepšovať obsah a fungovanie webových stránok a poskytovať vám lepšie a zaujímavejšie (personalizované) služby. Naše Zásady používania súborov cookie si môžete prečítať tu. Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas.

 • Naša webová stránka vám tiež môže umožniť podeliť sa o svoje skúsenosti a spojiť sa s nami prostredníctvom sociálnych sietí tretích strán, ako je napríklad Google, Facebook a Instagram. Takéto informácie môžeme zhromažďovať z našich účtov na sociálnych sieťach vrátane označení páči sa mi, zdieľaní a tweetov a iného obsahu. Upozorňujeme, že spracúvanie osobných údajov v rámci sociálnych sietí sa riadi samostatnými zásadami spracúvania osobných údajov týchto sociálnych sietí, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv.

 • Informácie, ktoré sa o vás dozvedáme z relevantných verejne dostupných informačných zdrojov (napr.  Obchodný register).

   

 1. Kde uchovávame vaše osobné údaje

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch v rámci EÚ/EHP. 

Aj keď sa zaväzujeme uchovávať vaše osobné údaje v bezpečí, prenos informácií cez internet nie je nikdy úplne bezpečný. Spolu s našimi poskytovateľmi služieb urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, ale musíme vám pripomenúť, že nám svoje informácie poskytujete online na vlastné riziko.

 

 1. Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame iba s osobami, ktoré tieto informácie potrebujú poznať, aby mohli vykonávať svoje povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi subjektmi:

 • V rámci skupiny Michelin Group môžeme vaše osobné údaje poskytnúť aj členom skupiny, čo znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej hlavnej holdingovej spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam v rozsahu potrebnom na rovnaké účely počiatočného spracovania, ako je uvedené v týchto zásadách. Osobné údaje neprenášame spoločnostiam skupiny Michelin Group so sídlom mimo Európskej únie, ak sa tieto spoločnosti nachádzajú v krajine, ktorú príslušný európsky dozorný orgán neuznal za krajinu s rovnakou alebo podobnou úrovňou ochrany údajov.

 • Poskytovatelia služieb – ČEMAT môže zdieľať Vaše osobné údaje s vybranými zmluvne dohodnutými poskytovateľmi služieb, ktoré môžeme použiť na spracovanie Vašej požiadavky alebo na zabezpečenie poskytovania našich služieb. Títo poskytovatelia konajú v našom mene ako spracovatelia údajov v zmysle GDPR a poskytujú nám napríklad služby správy IT systémov, hostingové a e-mailové služby a služby správy hodnotenia a recenzií. 

Títo poskytovatelia služieb sú zo zákona povinní uchovávať osobné údaje, ktoré dostávajú, v tajnosti a bezpečí a používať vaše osobné údaje iba na základe našich pokynov.

Ak máte záujem o konkrétny zoznam aktuálnych príjemcov vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami:

 1. Z právnych dôvodov

Keď sme povinní zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonnú povinnosť alebo presadzovali alebo uplatňovali naše zmluvné podmienky a iné dohody; alebo na primeranú ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti ČEMAT, našich zákazníkov alebo iných osôb. V tejto súvislosti môžeme vaše osobné údaje sprístupniť našim profesionálnym poradcom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

 1. Na základe vášho súhlasu

Tretie strany môžu zhromažďovať informácie o vás na našich webových stránkach prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií, napríklad na poskytovanie personalizovanej reklamy alebo profilovania. Toto spracovanie sa riadi našimi Zásadami používania súborov cookie, ktoré sú k dispozícii tu.

 

 1. Medzinárodné prenosy osobných údajov

Upozorňujeme, že ČEMAT je súčasťou medzinárodnej skupiny spoločností Michelin a vaše osobné údaje môže prenášať členom skupiny a poskytovateľom služieb mimo vašej domovskej krajiny (najmä na prevádzkové a administratívne účely).

Keďže úroveň ochrany údajov sa v celosvetovom meradle líši, vaše osobné údaje neprenášame spoločnostiam skupiny Michelin ani tretím spoločnostiam mimo Európskej únie, pokiaľ tieto spoločnosti nemajú sídlo v krajine, ktorá poskytuje rovnakú alebo podobnú úroveň ochrany údajov.

Na prenos osobných údajov v rámci skupiny spoločností boli prijaté záväzné interné pravidlá upravujúce prenos osobných údajov mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Tieto pravidlá sú založené na záväzných vnútropodnikových pravidlách – zásadách ochrany súkromia, ktoré dodržiavajú spoločnosti so sídlom v EÚ pri prenosoch osobných údajov mimo EÚ v rámci skupiny spoločností. Tieto pravidlá sú k dispozícii na požiadanie.

Akýkoľvek možný prenos osobných údajov mimo EÚ/EHP sa riadi buď príslušnými vnútornými pravidlami príjemcu, alebo zmluvami obsahujúcimi štandardné zmluvné doložky zmenené a doplnené Európskou komisiou tak, aby sa zaručila primeraná úroveň ochrany osobných údajov.

 

 1. Ako dlho uchovávame osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu zodpovedajúcu účelu spracúvania. Po dlhšiu dobu sa vaše osobné údaje uchovávajú iba v súvislosti s konkrétnym (odôvodneným) prípadom, napr. na ochranu našich právnych nárokov. 

Osobné údaje spracúvané na účely plnenia zmluvy sa uchovávajú v súlade so slovenským právom po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Osobné údaje spracúvané na základe splnenia zákonnej povinnosti sa spracúvajú po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom.

Aby sme mohli určiť primeranú dobu uchovávania osobných údajov, ak doba spracúvania nie je stanovená zákonom, vždy berieme do úvahy množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko ujmy spôsobenej neoprávneným použitím alebo zverejnením vašich osobných údajov, účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje a či tieto účely môžeme dosiahnuť inými prostriedkami (t.j. bez spracúvania osobných údajov). 

Ďalšie informácie o obdobiach uchovávania nájdete v časti 5 vyššie uvedených zásad. 

Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie vašich údajov: ďalšie informácie nájdete v časti Právo na vymazanie nižšie.

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje spracúvať v anonymizovanej podobe (aby ich už nebolo možné spojiť s vašou osobou) aj po uplynutí lehoty na spracovanie na výskumné alebo štatistické účely, tieto údaje môžu byť spracúvané po neobmedzenú dobu.

 

 1. Vaše práva 

Právne predpisy o ochrane údajov vám poskytujú určité práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách. 

Toto je právo na:

Právo na informácie
Právo na prístup 
Právo na opravu 
Právo na vymazanie 
Právo na obmedzenie spracovania 
Právo na prenosnosť 
Právo namietať proti spracovaniu
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Právo na odvolanie súhlasu
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Právo na informácie

Máte právo byť informovaní o tom, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje vrátane toho, kto sme, ako používame vaše osobné údaje, kde sme ich získali, komu ich môžeme poskytnúť a aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. 

Právo na prístup 

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame. Môžeme potvrdiť, či sa vaše informácie spracúvajú, a ak o to požiadate, máte tiež právo získať kópie svojich osobných údajov. 

Právo na opravu 

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu a aktualizáciu svojich osobných údajov. Ak sme vaše informácie poskytli tretím stranám, budeme ich, ak je to možné, informovať o akýchkoľvek aktualizáciách, ktoré nám poskytnete. 

Právo na vymazanie 

Máte právo požiadať nás o vymazanie alebo vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ neexistuje dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali. Okolnosti, za ktorých môžete požiadať o právo na vymazanie (na ktoré sa má zabudnúť), zahŕňajú prípady, keď informácie už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktorý boli pôvodne zhromaždené alebo spracované, a/alebo ak ste odvolali svoj súhlas so spracovaním.

Existujú určité okolnosti, ktoré obmedzujú výkon práva na vymazanie. Platí to najmä v prípadoch, keď je spracovanie stále nevyhnutné na plnenie zmluvy a/alebo zákonných povinností, alebo ak máme naďalej oprávnený záujem na spracovaní, ktorý prevažuje nad vaším právom na vymazanie. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte tiež právo "zablokovať" alebo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Pokiaľ toto právo uplatníme, nebudeme s vašimi osobnými údajmi žiadnym spôsobom nakladať.

Právo na prenosnosť 

Ak chcete presunúť alebo preniesť svoje osobné údaje inému poskytovateľovi služieb alebo kopírovať svoje informácie na vlastné účely, máte právo na prenos vašich informácií inej osobe. 

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Ak nepreukážeme, že existuje závažný legitímny dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom, bez zbytočného odkladu ukončíme spracovanie na základe námietky. V prípade námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely môžete zvyčajne zabrániť takémuto spracovaniu zaškrtnutím príslušných políčok vo formulároch, ktoré používame na zhromažďovanie vašich údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava – Viac informácií nájdete na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dobrovoľne poskytli. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na vašom súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

ČEMAT nevykonáva žiadne spracúvanie osobných údajov, ktoré by sa spájalo s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania.

 

 1. Čo môžete urobiť, ak nie ste spokojní s tým, ako nakladáme s osobnými údajmi

Zaviazali sme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Ak však nie ste spokojní s tým, ako zhromažďujeme alebo spracúvame vaše osobné údaje, alebo by ste chceli získať viac informácií o svojich právach, môžete nás kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Môžete nám poslať e-mail na adresu cemat@cemat.sk

 • Môžete nám poslať list adresovaný spoločnosti ČEMAT, s.r.o., Ulica E. T. Böhma 1, 036 08 Martin

 • Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára

Budeme s vami spolupracovať na vyriešení akýchkoľvek problémov a urobíme všetko pre to, aby sme na každú otázku, ktorú položíte, odpovedali čo najskôr. 

 

 1. Bezpečnosť osobných údajov

ČEMAT má zavedené opatrenia na ochranu súkromia, bezpečnosti a integrity vašich osobných údajov. Prístup k osobným údajom je obmedzený na tých zamestnancov a poskytovateľov služieb, ktorí potrebujú poznať informácie a ktorí boli vyškolení na dodržiavanie pravidiel dôvernosti.

Spoločnosť ČEMAT dbá na to, aby vaše osobné údaje neboli zmenené, poškodené alebo sprístupnené neoprávneným tretím osobám.

 

 1. Zmeny pravidiel

Pravidlá môžeme z času na čas zmeniť. Akékoľvek zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v zásadách, budú zverejnené na tejto webovej stránke. Ak máte u nás online účet, môžeme vás na zmeny upozorniť e-mailom alebo prostredníctvom vášho účtu pri ďalšom prihlásení.

 

Posledná aktualizácia: marec 2023

 

Právne zásady

Táto webová stránka uverejňuje:
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Francúzsko
Phone : +33 473 32 20 00 Telekópia : +33 473 32 22 02
« Société en commandite par actions » au capital de 504 000 004 €.
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
SIRÉNA č. 855 200 507
Model NO TVA Intracommunautaire FR33855200507
Moderuje ČEMAT,s.r.o.
Pred konzultáciou   tejto webovej stránky ČEMAT  (www.cemat.sk) venovanej prezentácii produktov spoločnosti si pozorne prečítajte toto právne upozornenie.
Spoločnosti patriace do skupiny Michelin sú samostatnými právnymi subjektmi a majú nezávislé právne postavenie. Na uľahčenie oznamovania informácií na tejto webovej stránke je však možné použiť tieto pojmy: "ČEMAT, s.r.o.  " "Skupina", "Michelin Group" a "my"; tieto pojmy sa používajú na označenie všetkých spoločností v skupine, z ktorých každá vykonáva svoju činnosť nezávisle.

ČLÁNOK 1: ÚČEL

Účelom tejto právnej výpovede je stanoviť podmienky, za ktorých  sa ČEMAT, s.r.o.  sprístupňuje vám túto webovú stránku a podmienky upravujúce váš prístup k nej a jej používanie. Vaše používanie webovej stránky je podmienené vaším dodržiavaním tohto právneho oznámenia, ktorým   je spoločnosť ČEMAT, s.r.o.  vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Prístupom na webovú stránku a jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tohto právneho oznámenia.
Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, okamžite sa zdržteprístupu a / alebo používania tejto webovej stránky.

ČLÁNOK 2:  PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE  A OBSAHU A  JEJ POUŽÍVANIE

2.1 Webová stránka: Prístup a používanie

s r.o.  snažiť sa zabezpečiť, aby webová stránka zostala prístupná bez toho, aby bola viazaná akoukoľvek povinnosťou tak urobiť. Prístup na webovú stránku môže byť zmenený, dočasne pozastavený alebo potlačený z dôvodu údržby, aktualizácie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, najmä technického, právneho alebo bezpečnostného charakteru.   s r.o.  nenesie  zodpovednosť za takéto narušenia alebo následné dôsledky pre používateľa.
Súhlasíte s tým, že sa zdržíte prístupu alebo používania webovej stránky podvodným spôsobom.

2.2 Obsah: Prístup a používanie

Táto webová stránka je prístupná všetkým používateľom a obsahuje niekoľko nadpisov, ktoré prezentujú, vrátane, ale nielen , úvodu, produktov a ďalších.
s r.o.  vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť, opraviť, prerušiť a/alebo stiahnuť časť alebo celý obsah a/alebo webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia.
s r.o.  udeľuje vám právo sťahovať, tlačiť a používať  obsah za  nasledujúcich podmienok: (i) ak  je k dispozícii funkcia sťahovania, (ii) ak  sa obsah používa na nekomerčné účely, (iii) a v dobrej viere a (iv) ak oznámenie o vlastníckych právach aj dátum online uverejnenia obsiahnuté v obsahu zostanú nedotknuté za predpokladu, že takéto informácie sú poskytnuté. Toto právo sa v žiadnom prípade nesmie vykladať ako udelenie licencie, najmä pokiaľ ide o ochrannú známku alebo logo.
Akýkoľvek obsah tretej strany  definovaný v časti 3.2 podlieha  platným podmienkam tretej strany.

2.3 Obmedzenia používania

Pokiaľ nie je vopred výslovne autorizovaná spoločnosťou ČEMAT, s.r.o.  zakazuje sa akákoľvek reprodukcia, zobrazovanie a používanie okrem vyššie uvedených, najmä:

 • akékoľvek prispôsobenie, poskytovanie verejnosti (vyžiadané alebo iné), distribúcia, prenos v akejkoľvek forme, vytváranie sietí, verejná komunikácia celej webovej stránky  alebo jej časti a všetky diela, služby, ochranné známky a akýkoľvek alebo všetok materiál chránený autorskými právami, ktorý môže byť chránený právom duševného vlastníctva reprodukovaným na webovej stránke;
 • akákoľvek extrakcia alebo opätovné použitie, a to aj na súkromné účely, podstatnej časti (z hľadiska množstva a/alebo kvality) obsahu databáz vytvorených webovou stránkou alebo sprístupnených na webovej stránke;
 • akákoľvek opakovaná a systematická extrakcia alebo opakované použitie, a to aj na súkromné účely, dokonca aj malej časti obsahu databáz vytvorených webovou stránkou alebo sprístupnených na webovej stránke;
 • akýkoľvek odkaz, prístup, úprava, doplnenie, vymazanie týkajúce sa automatizovaného systému spracovania pre online publikovanie a zmenu podmienok publikačnej alebo redakčnej politiky.

 

ČLÁNOK 3: PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.1. Všeobecné

Obsah (ktorý zahŕňa, ale nie je obmedzený na informácie, texty, súbory, grafy, údaje, softvér, databázu, API, obrázky, fotografie, vizuály, videá a zvukové stopy, ochranné známky a logá, ako aj formu všetkých uvedených komponentov a samotnú webovú stránku) je chránený autorskými právami a /alebo inými právami duševného vlastníctva. Obsah je výhradným vlastníctvom jeho vydavateľa. Akákoľvek kópia, reprodukcia, reprezentácia, použitie, úprava, úprava, úprava, preklad alebo distribúcia obsahu, či už úplne alebo čiastočne, či už patriaca spoločnosti ČEMAT, s.r.o.  alebo tretia strana, ktorá udelila spoločnosti ČEMAT, s.r.o.  práva na ne sú akýmkoľvek procesom nezákonné, bez ohľadu na obmedzené práva udelené používateľovi podľa článku 4 nižšie a /alebo akékoľvek súkromné kópie vyhradené na výlučné použitie používateľa jeho držiteľom. Obsah tejto webovej stránky podlieha úprave bez predchádzajúceho upozornenia a je zverejnený bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej, a nesmie viesť k žiadnemu nároku na náhradu škody. Obsah je chránený spoločnosťou Eline © 2013 alebo autorskými právami jej partnerov. Logá sú registrované ochranné známky.

3.2 Dodatočné pravidlá týkajúce sa obsahu tretích strán

Určitý "obsah tretích strán" (vrátane, ale nielen, všetkých informácií, textu, súborov, kúzelníkov, grafiky, vizuálov, softvéru, databázy, rozhrania API, údajov, zvukových stôp, videa, fotografií, webového odkazu, webových stránok tretích strán, údajov  informačné kanály zo služieb sociálnych sietí, informačné kanály RSS z blogových príspevkov a dátových knižníc a slovníkov a iný obsah a materiál v akomkoľvek formáte, získané alebo odvodené zo zdrojov tretích strán, mimo  spoločnosti ČEMAT, s.r.o.  ) vám môžu byť sprístupnené   prostredníctvom, v rámci alebo v súvislosti s vaším používaním webovej  stránky.
Všetky práva duševného vlastníctva a licencie na používanie spojené s obsahom tretích strán sú určené platnými podmienkami tretích strán.

ČLÁNOK 4: ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

Výmena informácií e-mailom so spoločnosťou ČEMAT, s.r.o. , musíte vyplniť e-mailové formuláre dostupné na webovej stránke.   s r.o.  Odpovede spoločnosti na e-maily a poskytnutie prístupu na webovú stránku a jej obsah sa nesmú vykladať ako dôkaz alebo dôkaz akejkoľvek reklamnej, propagačnej alebo predajnej činnosti v krajine, v ktorej sa používateľ nachádza.

ČLÁNOK 5: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie.
Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. s r.o.  nezdieľa vaše osobné údaje s takýmito webovými stránkami, s výnimkou prípadov, keď sa používajú tlačidlá sociálnych médií alebo doplnky. Ak kliknete na odkaz na niektorú z týchto webových stránok, vzťahujú sa na vás vlastné postupy ochrany osobných údajov uvedených webových stránok, nad ktorými  spoločnosť ČEMAT, s.r.o.  nemá žiadnu kontrolu a pre ktorú ČEMAT,s.r.o.  Nemôže prijať zodpovednosť.

ODDIEL 6: OBMEDZENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI

6.1 Všeobecné obmedzenia

AK NIE JE V SÚLADE S INÝM ZÁKONOM,  WEBOVÁ STRÁNKA A OBSAH ZVEREJNENÝ A/ALEBO SPRÍSTUPNENÝ NA  WEBOVEJ STRÁNKE  ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ  SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO JE" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU A SPOLOČNOSŤOU ČEMAT, s.r.o.  VÝSLOVNE SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI AKEJKOĽVEK POVAHY, POKIAĽ IDE O AKÚKOĽVEK ČASŤ ALEBO CELÝ OBSAH A / ALEBO WEBOVÚ STRÁNKU.  s r.o.  NENESIE ZODPOVEDNOSŤ, A TO ANI V PRÍPADE AKEJKOĽVEK KONTAMINÁCIE VAŠICH VÝPOČTOVÝCH ZDROJOV  V DÔSLEDKU ŠÍRENIA VÍRUSOV ALEBO INÝCH INFEKCIÍ IT. JE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU PRIJAŤ VŠETKY VHODNÉ OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH VÝPOČTOVÝCH ZDROJOV.
s r.o.  , jeho riaditeľ, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia alebo partneri uvedení na webovej stránke nesmú byť v žiadnom prípade zodpovední za akúkoľvek deliktu zmluvy alebo akýkoľvek iný nárok na akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, náhodné alebo následné, alebo akejkoľvek povahy, alebo za akúkoľvek stratu, najmä finančnej alebo obchodnej povahy, vyplývajúcu z (ne)prístupu k a/alebo (ne)prístupu k a/alebo (nie)   POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE ZÍSKANÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ, VRÁTANE, ALE NIELEN, OBSAHU TRETÍCH STRÁN (AKO JE DEFINOVANÉ V BODE 3.2 VYŠŠIE).

6.2 Dodatočné obmedzenia obsahu a webových stránok tretích strán

WEBOVÁ STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ JEDNODUCHÉ ALEBO VLOŽENÉ ODKAZY NA OBSAHTRETEJ ČASTI Y SO SÚHLASOM TRETEJ ČASTI Y PRE VLOŽENÉ ODKAZY. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE ČEMAT,s.r.o.  NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA TAKÝTO OBSAH TRETÍCH STRÁN A NEMÁ POVINNOSŤ KONTROLOVAŤ, MONITOROVAŤ ALEBO OPRAVOVAŤ TAKÝTO OBSAH TRETÍCH STRÁN;   OKREM TOHO, ČEMAT,s.r.o.  NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH PRÍSTUPNOSŤ, RELEVANTNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, OBSAH, REKLAMU, PRODUKTY A / ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO Z NEJ. VÝSLEDKOM JE, že ČEMAT,s.r.o.  NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY, KTORÉ MÔŽU VYPLYNÚŤ Z VÁŠHO (NE)PRÍSTUPU K  OBSAHU TRETÍCH STRÁN ALEBO (NE)POUŽÍVANIA OBSAHU   TRETÍCH STRÁN  A/ALEBO DODRŽIAVANIA PLATNÝCH ZÁKONOV A PREDPISOV TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU.
s r.o.  MÔŽE AKTUALIZOVAŤ, MENIŤ ALEBO UPRAVOVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU V DÔSLEDKU ZMENY ALEBO NEDOSTUPNOSTI TAKÉHOTO OBSAHU ALEBO WEBOVÝCH STRÁNOK TRETÍCH STRÁN.   s r.o.  MÔŽE TIEŽ PRESTAŤ POSKYTOVAŤ PRÍSTUP K OBSAHU ALEBO WEBOVÝM STRÁNKAM TRETÍCH STRÁN BEZ AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM.

ČLÁNOK 7: RIADENIE PRÁVA A PRÁVOMOCI

Akýkoľvek spor týkajúci sa webovej stránky alebo tohto právneho oznámenia bude predložený  slovenským súdom podľa sídla spoločnosti ČEMAT, s.r.o. .  Spor sa riadi a interpretuje v súlade so slovenským právom vo veci samej nezávisle od rozporu právnych predpisov. Používanie webovej stránky znamená výslovný súhlas používateľa s používaním tohto článku. V prípade, že by sa niektorá z podmienok týchto právnych informácií mala z akéhokoľvek dôvodu považovať za nezákonnú, neplatnú alebo nepoužiteľnú, bude sa považovať za neplatnú ako súčasť tohto právneho oznámenia a neovplyvní platnosť ani uplatňovanie ostatných podmienok.

Právna vyhláška : [31.5.2022]